آمبولی چربی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox disease |
Name = آمبولی چربی |
Image = Fat embolism.JPEG|
Caption = [[Haematoxylin and eosin stain]] of a microscopic section of the lungs showing a blood vessel with [[fibrin]]oid material and an optical empty space indicative of the presence of lipid dissolved during the staining process.|
DiseasesDB = 4766 |
ICD10 = {{ICD10|O|88|8|o|85}}, {{ICD10|T|79|1|t|79}} |
ICD9 = {{ICD9|673.8}}, {{ICD9|958.1}} |
ICDO = |
OMIM = |
MedlinePlus = |
eMedicineSubj = med |
eMedicineTopic = 652 |
MeshID = D004620 |
}}
'''آمبولی چربی''' گرفته شدن عروق در اثر ورود [[بافت چربی]] به داخل [[جریان خون]] است. این وضعیت می تواند با علایمی همچون [[تنگی نفس]]، [[هایپوکسمی]]، راش پتشیال، [[اختلالات عصبی]] و [[افت پلاکت]] خود را نشان دهد. این عارضه می تواند در اثر [[شکستگی]]های استخوانهای بزرگ ایجاد شود.<ref>[http://www.medscape.com/viewarticle/564662_3</ref>]