تفاوت میان نسخه‌های «شماره کنترل کتابخانه کنگره»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''شماره کتابخانه کنگره''' یا ال سی سی ان (LCCN) یک سیستم عددهی '''سریال''' برای کاتا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''شماره کتابخانه کنگره''' یا ال سی سی ان (LCCN) یک سیستم عددهی '''سریال''' برای کاتا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)