تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرهای مولداوی»

جز
جز (ربات: انتقال 29 پیوند میان‌ویکی به d:q108919 در ویکی‌داده)
== بر پایه جمعیت ==
{| class="wikitable"
|-----
|colspan="10" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''Cities in Moldova'''
|-----
|rowspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''رتبه''' || rowspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''شهر''' || colspan="7" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''جمعیت''' || rowspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Administrative unit'''
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Census{{space|۱}}<br />{{سخ}}۱۹۳۰''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Census{{space|۱}}<br />{{سخ}}۱۹۵۹''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Census{{space|۱}}<br />{{سخ}}۱۹۷۰''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Census{{space|۱}}<br />{{سخ}}۱۹۷۹''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Census{{space|۱}}<br />{{سخ}}۱۹۸۹''' || colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Census ۲۰۰۴'''
|-----
| bgcolor="#98FB98" align="center"|<small> without suburbs</small> || bgcolor="#98FB98" align="center"|<small>with suburbs</small>
|-----
|align=right | ۱. || [[کیشینف]] || align=right | ۱۱۷٬۰۱۶ || align=right | ۲۱۳٬۰۷۸ || align=right | ۳۵۸٬۸۹۰ || align=right | ۵۲۶٬۰۲۳<br />{{سخ}}<small>(۶۶۷٬۰۸۲)</small> || align=right | ۶۶۱٬۴۱۰<br />{{سخ}}<small>(۷۱۷٬۸۵۳)</small> || align=right | ۵۸۹٬۴۴۶ || align=right | ۷۱۲٬۲۱۸|| [[کیشینف]]
|-----
|align=right | ۲. || [[Tiraspol]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | ۶۲٬۰۰۰ || align=right | ۱۰۵٬۷۰۰ || align=right | ۱۳۸٬۶۹۸ || align=right | ۱۸۱٬۸۶۲ || align=right | ۱۵۸٬۰۶۹ || align=right | ۱۵۸٬۰۶۹ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۳. || [[بالتی]] || align=right | ۳۰٬۶۶۷ || align=right | ۶۵٬۵۱۴ || align=right | ۱۰۱٬۴۲۸ || align=right | ۱۲۳٬۰۶۸ || align=right | ۱۵۸٬۵۱۷ || align=right | ۱۲۲٬۶۶۹ || align=right | ۱۲۷٬۵۶۱ || [[بالتی]]
|-----
|align=right | ۴. || [[Bender, Moldova]] || align=right | ۳۱٬۶۹۸ || align=right | ۴۳٬۰۰۰ || align=right | ۷۲٬۳۰۰ || align=right | ۱۰۱٬۲۹۲ || align=right | ۱۲۹٬۹۶۹ || align=right | ۹۷٬۰۲۷ || align=right | ۱۰۰٬۱۶۹ || [[Bender, Moldova]]
|-----
|align=right | ۵. || [[Rîbniţa]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | ۳۲٬۴۰۰ || align=right | || align=right | ۶۱٬۳۵۲ || align=right | ۵۳٬۶۴۸ || align=right | ۵۳٬۶۴۸ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۶. || [[Cahul]] || align=right | ۱۰٬۴۳۷ || align=right | ۱۶٬۰۶۸ || align=right | ۲۶٬۵۷۲ || align=right | ۳۲٬۶۹۵ || align=right | ۴۲٬۹۰۴ || align=right | ۳۵٬۴۸۸ || align=right | ۳۵٬۴۸۸ || [[Cahul district]]
|-----
|align=right | ۷. || [[Ungheni]] || align=right | || align=right | ۱۲٬۵۹۵ || align=right | ۱۹٬۵۵۸ || align=right | ۲۷٬۰۶۲ || align=right | ۳۷٬۷۸۸ <br />{{سخ}}<small>(۴۰٬۴۸۹)</small> || align=right | ۳۵٬۳۱۱ || align=right | ۳۵٬۳۱۱ || [[Ungheni district]]
|-----
|align=right | ۸. || [[Soroca]] || align=right | ۱۴٬۶۶۱ || align=right | ۱۴٬۸۹۵ || align=right | ۲۴٬۴۶۵ || align=right | ۳۱٬۸۳۱ || align=right | ۴۲٬۲۹۷ || align=right | ۲۸٬۳۶۲ || align=right | ۲۸٬۳۶۲ || [[Soroca district]]
|-----
|align=right | ۹. || [[Orhei]] || align=right |۱۴٬۸۰۵ || align=right | ۱۴٬۱۳۱ || align=right | ۲۵٬۷۰۷ || align=right | ۳۰٬۲۶۰ || align=right | ۳۱٬۸۴۳ <br />{{سخ}}<small>(۳۷٬۵۱۷)</small> || align=right | ۲۵٬۶۴۱ || align=right | ۲۵٬۶۴۱ || [[Orhei district]]
|-----
|align=right | ۱۰. || [[Dubăsari]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۳۵٬۸۰۶ || align=right | ۲۳٬۶۵۰ || align=right | ۲۳٬۶۵۰ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۱۱. || [[Comrat]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۲۵٬۸۲۲ || align=right |۲۳٬۳۲۷ || align=right | ۲۳٬۳۲۷ || [[Gagauzia]]
|-----
|align=right | ۱۲. || [[Ceadâr-Lunga]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۲۳٬۱۶۱ || align=right |۱۹٬۴۰۱ || align=right |۱۹٬۴۰۱ || [[Gagauzia]]
|-----
|align=right | ۱۳. || [[Străşeni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۲۰٬۱۱۹ || align=right |۱۸٬۳۲۰ || align=right |۱۹٬۰۹۰ || [[Străşeni district]]
|-----
|align=right | ۱۴. || [[Căuşeni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۲۰٬۷۶۱ || align=right |۱۷٬۷۵۷ || align=right |۱۷٬۷۵۷ || [[Căuşeni district]]
|-----
|align=right | ۱۵. || [[Drochia]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۵٬۳۵۵ || align=right |۲۱٬۲۹۸ || align=right |۱۶٬۶۰۶ || align=right |۱۶٬۶۰۶ || [[Drochia district]]
|-----
|align=right | ۱۶. || [[Edineţ]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۹٬۵۸۶ || align=right |۱۵٬۶۲۴ || align=right |۱۷٬۲۹۲ || [[Edineţ district]]
|-----
|align=right | ۱۷. || [[Vulcăneşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۸٬۲۳۰ || align=right |۱۵٬۴۶۲ || align=right |۱۵٬۷۲۹ || [[Gagauzia]]
|-----
|align=right | ۱۸. || [[Durleşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۷٬۸۰۷ || align=right |۱۵٬۳۹۴ || align=right |۱۵٬۳۹۴ || [[کیشینف]]
|-----
|align=right | ۱۹. || [[Hînceşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۶٬۳۱۷ || align=right |۱۹٬۲۳۵ || align=right |۱۵٬۲۸۱ || align=right |۱۵٬۲۸۱ || [[Hînceşti district]]
|-----
|align=right | ۲۰. || [[Ialoveni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۸٬۰۸۳ || align=right |۱۲٬۸۴۶ || align=right |۱۵٬۰۴۱ || align=right |۱۵٬۰۴۱ || [[Ialoveni district]]
|-----
|align=right | ۲۱. || [[Făleşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۹٬۷۷۰ || align=right |۱۴٬۰۴۳ || align=right |۱۴٬۹۳۱ || align=right |۱۴٬۹۳۱ || [[Făleşti district]]
|-----
|align=right | ۲۲. || [[Călăraşi, Moldova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۶٬۰۳۲ || align=right |۱۸٬۳۲۶ || align=right | ۱۴٬۵۱۶ || align=right |۱۴٬۶۶۰ || [[Călăraşi district]]
|-----
|align=right | ۲۳. || [[Codru, Moldova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۱٬۷۱۶ || align=right |۱۴٬۲۷۷ || align=right |۱۴٬۲۷۷ || [[کیشینف]]
|-----
|align=right | ۲۴. || [[Taraclia]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۱٬۴۱۷ || align=right |۱۴٬۷۲۶ || align=right |۱۳٬۷۵۶ || align=right | ۱۳٬۷۵۶ || [[Taraclia district]]
|-----
|align=right | ۲۵. || [[Floreşti, Moldova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |~۱۴٬۷۰۰ || align=right |۱۸٬۲۲۸ || align=right |۱۳٬۱۶۴ || align=right | ۱۳٬۱۶۴ || [[Floreşti district]]
|-----
|align=right | ۲۶. || [[Cimişlia]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۳٬۳۴۰ || align=right |۱۶٬۵۰۹ || align=right |۱۲٬۸۵۸ || align=right |۱۴٬۷۸۰ || [[Cimişlia district]]
|-----
|align=right | ۲۷. || [[Sîngerei]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۵٬۰۲۳ || align=right |۱۲٬۶۶۷ || align=right |۱۳٬۳۶۴ || [[Sîngerei district]]
|-----
|align=right | ۲۸. || [[Slobozia, Moldova]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۸٬۷۴۸ || align=right | ~۱۲٬۳۰۰ || align=right | ~۱۲٬۳۰۰ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۲۹. || [[Nisporeni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۳٬۱۳۷ || align=right |۱۵٬۶۶۳ || align=right |۱۲٬۱۰۵ || align=right |۱۲٬۱۰۵ || [[Nisporeni district]]
|-----
|align=right | ۳۰. || [[Grigoriopol]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۱٬۷۱۲ || align=right | ۱۱٬۴۷۳ || align=right | ~۱۱٬۷۰۰ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۳۱. || [[Dnestrovsc]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۴٬۸۷۶ || align=right | ~۱۱٬۲۰۰ || align=right | ~۱۱٬۲۰۰ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۳۲. || [[Basarabeasca]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۲٬۹۵۹ || align=right |۱۴٬۵۱۷ || align=right |۱۱٬۱۹۲ || align=right | ۱۱٬۱۹۲ || [[Basarabeasca district]]
|-----
|align=right | ۳۳. || [[Rîşcani]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۷٬۶۵۰ || align=right |۱۱٬۱۰۴ || align=right |۱۲٬۱۱۷ || [[Rîşcani district]]
|-----
|align=right | ۳۴. || [[Glodeni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۰٬۱۷۹ || align=right |۱۳٬۱۸۰ || align=right | ۱۰٬۴۶۵ || align=right | ۱۰٬۷۸۵ || [[Glodeni district]]
|-----
|align=right | ۳۵. || [[Camenca]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۳٬۶۸۹ || align=right | ۱۰٬۳۲۳ || align=right | ~۱۰٬۵۰۰ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۳۶. || [[Rezina]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۸٬۳۱۴ || align=right |۱۴٬۴۷۶ || align=right | ۱۰٬۱۹۶ || align=right | ۱۲٬۶۰۱ || [[Rezina district]]
|-----
|align=right | ۳۷. || [[Leova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۲٬۲۰۳ || align=right | ۱۰٬۰۲۷ || align=right | ۱۰٬۰۲۷ || [[Leova district]]
|-----
|align=right | ۳۸. || [[Cricova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۷٬۱۶۴ || align=right | ۹٬۸۷۸ || align=right | ۹٬۸۷۸ || [[کیشینف]]
|-----
|align=right | ۳۹. || [[Donduşeni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۹٬۰۸۴ || align=right |۱۱٬۳۹۸ || align=right | ۹٬۸۰۱ || align=right | ۹٬۸۰۱ || [[Donduşeni district]]
|-----
|align=right | ۴۰. || [[Ocniţa]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۱٬۴۵۵ || align=right | ۹٬۳۲۵ || align=right | ۹٬۳۲۵ || [[Ocniţa district]]
|-----
|align=right | ۴۱. || [[Briceni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۱٬۵۰۰ || align=right | ۸٬۷۶۵ || align=right | ۸٬۷۶۵ || [[Briceni district]]
|-----
|align=right | ۴۲. || [[Otaci]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۸٬۱۵۸ || align=right | ۸٬۴۶۹ || align=right | ۸٬۴۶۹ || [[Ocniţa district]]
|-----
|align=right | ۴۳. || [[Anenii Noi]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۷٬۰۰۰ || align=right |۹٬۹۵۴ || align=right | ۸٬۳۵۸ || align=right | ۱۱٬۴۶۳ || [[Anenii Noi district]]
|-----
|align=right | ۴۴. || [[Ştefan Vodă]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۶٬۵۴۰ || align=right |۹٬۸۶۹ || align=right | ۷٬۷۶۸ || align=right | ۷٬۷۶۸ || [[Ştefan Vodă district]]
|-----
|align=right | ۴۵. || [[Cupcini]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۷٬۴۴۱ || align=right | ۹٬۰۸۶ || [[Edineţ district]]
|-----
|align=right | ۴۶. || [[Sîngera]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۷٬۳۵۴ || align=right | ۱۱٬۶۰۹ || [[کیشینف]]
|-----
|align=right | ۴۷. || [[Criuleni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۷٬۱۳۸ || align=right |۹٬۴۵۲ || align=right | ۷٬۱۳۸ || align=right | ۸٬۳۴۲ || [[Criuleni district]]
|-----
|align=right | ۴۸. || [[Teleneşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۷٬۱۵۹ || align=right |۹٬۳۲۲ || align=right | ۶٬۸۵۵ || align=right | ۸٬۵۰۸ || [[Teleneşti district]]
|-----
|align=right | ۴۹. || [[Şoldăneşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۷٬۵۷۸ || align=right | ۶٬۳۰۴ || align=right | ۶٬۳۰۴ || [[Şoldăneşti district]]
|-----
|align=right | ۵۰. || [[Lipcani]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۵٬۴۶۵ || align=right | ۵٬۴۶۵ || [[Briceni district]]
|-----
|align=right | ۵۱. || [[Vadul lui Vodă]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۴٬۵۵۹ || align=right | ۴٬۵۵۹ || [[کیشینف]]
|-----
|align=right | ۵۲. || [[Iargara]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۴٬۳۸۴ || align=right | ۴٬۴۴۶ || [[Leova district]]
|-----
|align=right | ۵۳. || [[Căinari]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۴٬۱۸۴ || align=right | ۴٬۵۱۰ || [[Căuşeni district]]
|-----
|align=right | ۵۴. || [[Cantemir, Moldova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۴٬۲۲۵ || align=right |۵٬۳۲۰ || align=right | ۳٬۸۷۲ || align=right | ۳٬۸۷۲ || [[Cantemir district]]
|-----
|align=right | ۵۵. || [[Vatra, Moldova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۳٬۲۹۶ || align=right | ۳٬۲۹۶ || [[کیشینف]]
|-----
|align=right | ۵۶. || [[Biruinţa]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۳٬۰۹۳ || align=right | ۳٬۰۹۳ || [[Sîngerei district]]
|-----
|align=right | ۵۷. || [[Corneşti, Moldova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۲٬۷۸۱ || align=right | ۳٬۲۸۴ || [[Ungheni district]]
|-----
|align=right | ۵۸. || [[Costeşti, Moldova]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۲٬۲۴۷ || align=right | ۴٬۱۰۹ || [[Rîşcani district]]
|-----
|align=right | ۵۹. || [[Mărculeşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۲٬۰۸۱ || align=right | ۲٬۰۸۱ || [[Floreşti district]]
|-----
|align=right | ۶۰. || [[Crasnoe]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ~۲٬۰۰۰ || align=right | ~۲٬۰۰۰ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۶۱. || [[Tiraspolul Nou]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ~۲٬۰۰۰ || align=right | ~۲٬۰۰۰ || [[ترنسنیستریا]]
|-----
|align=right | ۶۲. || [[Ghindeşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۱٬۸۴۱ || align=right | ۱٬۸۴۱ || [[Floreşti district]]
|-----
|align=right | ۶۳. || [[Frunză]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۱٬۴۷۶ || align=right | ۱٬۴۷۶ || [[Ocniţa district]]
|-----
|align=right | ۶۴. || [[Bucovăţ]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱٬۳۱۳ || align=right |۱٬۶۵۸ || [[Străşeni district]]
|-----
|align=right | ۶۵. || [[Maiac]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ~۱٬۰۰۰ || align=right | ~۱٬۰۰۰ || [[ترنسنیستریا]]
|}
 
== به ترتیب الفبا ==
 
== به ترتیب الفبا==
{{Multicol}}
=== A ===
* [[Anenii Noi]]
=== B ===
* [[Basarabeasca]]
* [[بالتی]]
* [[Biruinţa]]
* [[Briceni]]
* [[Bucovăţ]]
=== C ===
* [[Cahul]]
* [[Camenca]]
* [[Cantemir, Moldova]]
* [[Căinari]]
* [[Călăraşi, Moldova]]
* [[Căuşeni]]
* [[Ceadîr-Lunga]]
* [[کیشینف]]
* [[Cimişlia]]
{{Multicol-break}}
* [[Codru, Moldova]]
* [[Comrat]]
* [[Corneşti, Moldova]]
* [[Costeşti, Moldova]]
* [[Crasnoe]]
* [[Cricova]]
* [[Criuleni]]
* [[Cupcini]]
=== D ===
* [[Dnestrovsc]]
* [[Donduşeni]]
* [[Drochia]]
* [[Dubăsari]]
* [[Durleşti]]
=== E ===
* [[Edineţ]]
=== F ===
* [[Făleşti]]
{{Multicol-break}}
* [[Floreşti, Moldova]]
* [[Frunză]]
=== G ===
* [[Ghindeşti]]
* [[Glodeni]]
* [[Grigoriopol]]
=== H ===
* [[Hînceşti]]
=== I ===
* [[Ialoveni]]
* [[Iargara]]
=== L ===
* [[Leova]]
* [[Lipcani]]
=== M ===
* [[Maiac]]
{{Multicol-break}}
* [[Mărculeşti]]
=== N ===
* [[Nisporeni]]
=== O ===
* [[Ocniţa]]
* [[Orhei]]
* [[Otaci]]
=== R ===
* [[Rezina]]
* [[Rîbniţa]]
* [[Rîşcani]]
=== S ===
* [[Sîngera]]
* [[Sîngerei]]
* [[Slobozia, Moldova]]
* [[Soroca]]
* [[Străşeni]]
{{Multicol-break}}
=== Ş ===
* [[Şoldăneşti]]
* [[Ştefan Vodă]]
=== T ===
* [[Taraclia]]
* [[Teleneşti]]
* [[Bender, Moldova]]
* [[Tiraspol]]
* [[Tiraspolul Nou]]
=== U ===
* [[Ungheni]]
=== V ===
* [[Vadul lui Vodă]]
* [[Vatra, Moldova]]
* [[Vulcăneşti]]
{{Multicol-end}}
 
''For the distribution of cities by [[Administrative divisions of Moldova]], see [[List of localities in Moldova]]. ''
{| class="wikitable"
|-----
| align="center" bgcolor="#98FB98" | <small> </small> northern Moldova || align="center" bgcolor="#98FB98" | central Moldova || align="center" bgcolor="#98FB98" | Chişinău municipality || align="center" bgcolor="#98FB98" | southern Moldova || align="center" bgcolor="#98FB98" | Transnistria
|-----
|
: [[بالتی]]
: [[Tiraspol]]
: [[Tiraspolul Nou]]{{space|۴}}
|-----
|}
 
== جستارهای وابسته ==
* [[فهرست شهرهای اروپا]]
* [[فهرست شهرهای جهان]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
ویکی‌پدیای انگلیسی
 
[[رده:شهرهای مولداوی|شهرهای مولداوی]]
[[رده:فهرست‌های شهرها بر پایه کشور|م]]
[[رده:فهرست‌های شهرهای اروپا|م]]
[[رده:مناطق مسکونی در مولداوی]]
۴۲٬۶۷۹

ویرایش