تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر معینی علمداری»

چند رده
(چند رده)
'''جهانگیر معینی علمداری''' پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. ویاو به تدریس و پژوهش در زمینه ها یحوزه‌های [[فلسفه سیاسی]]، غرب ‌‌، روش شناسی[[روش‌شناسی]] و روش تحقیق در علوم سیاسی و علوم انسانی ، جامعهو شناسی[[جامعه‌شناسی معرفت]] و هنر می پردازدمی‌پردازد.
 
==کتاب‌شناسی==
==آثار==
* روشروش‌شناسی شناسی نظریه هاینظریه‌های جدید در سیاست (اثبات گرایی و فرااثبات گرایی)، جهانگیر معینی علمداری، ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
* پلورالیسم، [[گرگور مک لنان،مک‌لنان]]، جهانگیر معینی علمداری (مترجم)، ناشر: آشیان
* ایدئولوژی فاشیست، سرزمین و گسترش طلبی در ایتالیا و آلمان ۱۹۴۵ - ۱۹۲۲، جهانگیر معینی علمداری، ارسطو کالیس، ناشر: امیرکبیر - ۱۳۸۲
* بحران مشروعیت، [[یورگن هابرماس،هابرماس]]، یلدا زینعلی (مترجم)، جهانگیر معینی (مترجم)،‌ ناشر: گام نو - ۱۳۸۱
* درباره برابری سیاسی، [[رابرت آلن دال]]، جهانگیر معینی (مترجم)، ناشر: فرهنگ صبا
* «قرن روشنفکران»: کتاب «قرن روشنفکران» شامل چند گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله داریوش شایگان، [[احسان نراقی]]، مصطفی رحیمی، محمدعلی اسلامی ندوشن، عبدالله شهبازی، مراد ثقفی، [[رامین جهانبگلو]]، محمدرضا تاجیک، [[محمد ضیمران]]، [[احمد نقیب‌زاده]]، [[حاتم قادری]]، [[ناصر فکوهی]]، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فریبرز رئیس‌دانا، [[مهرزاد بروجردی]] و [[جلال ستاری]] است.
* نظریه و فرهنگ، [[جهانگیر معینی]]، ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، ۱۳۷۴
* موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدنها، جهانگیر معینی‌علمداری، ناشران ناشر: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها |تمدنها، هرمس، ۱۳۸۰
* «قرن روشنفکران»: کتاب «قرن روشنفکران» شامل چند (گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله [[داریوش شایگان،شایگان]]، [[احسان نراقی]]، مصطفی رحیمی، محمدعلی اسلامی ندوشن، عبدالله شهبازی، مراد ثقفی، [[رامین جهانبگلو]]، محمدرضا تاجیک، [[محمد ضیمران]]، [[احمد نقیب‌زاده]]، [[حاتم قادری]]، [[ناصر فکوهی]]، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فریبرز رئیس‌دانا، [[مهرزاد بروجردی]] و [[جلال ستاری]] است.)
 
==منابع==
* [http://lawpol.ut.ac.ir/Teachers/91.aspx جهانگیر معینی در وب‌گاه دانشگاه تهران]
* [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1543615 درباره روش شناسی نظریه های جدید در سیاست: شناخت پدیده‌های سیاسی]
 
==پیوند به بیرون==
* [http://www.ensani.ir/fa/30275/profile.aspx مقالات جهانگیر معینی (دانلود)]
{{ترتیب:معینی علمداری، جهانگیر}}
[[رده:استادان گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران]]
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:دانشمندان علوم سیاسی]]
[[رده:پژوهشگران فلسفه]]
[[رده:پژوهشگران فرهنگ]]