ایشیک آقاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(ترکی، صفت مرکب ، اِسم مرکب ) اِشیک آقاسی. ایشیک آقاسی. درجه ای در ادارات بود و بر آن کس اطلاق می شد که به کارهای بیرون از دیوان می پرداخت.<ref>لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۲۵</ref>
 
'''ایشیک آقاسی باشی''' . (ترکی ،ترکی، اِسم مرکب ) رئیس رؤسای بیرون. رئیس تشریفات صفویان. رئیس ایشیک خانهٔ قاجاریان.<ref> فرهنگ معین، محمد معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲</ref>
==منابع==
{{پانویس}}