تفاوت میان نسخه‌های «خیرآباد گهر»

== جمعیت ==
این روستا در [[دهستان حومه]] قرار دارد و براساس [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران|سرشماری مرکز آمار ایران]] [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵)|در سال ۱۳۸۵]]، جمعیت آن ۶۳۸ نفر (۱۲۲خانوار) بوده‌است.
بیشتراهالی این روستا نام خانوادگیشان '''مجیدزاده''' است با نام هایی همچون مهدی و محسن و میلاد و دکتر اکبر و دکتری امین و...<br />
 
'''دکتر اکبر مجیدزاده''' و '''دکتر امین مجیدزاده''' و '''مهدی گرمزیان''' را شاید بتوان شاخص ترین چهره های خیرآباد-یا نه فقط خیرآباد بلکه جهان- نامید.مجله newyork times در آگوست 2012 دکتر اکبر را '''پرکار ترین انسان قرن''' نامیدو همچنین مهدی گرمزیگرمزیان رابه عنوان '''چهره سال دنیا''' معرفی کرد.<br />
'''دکتر اکبر''':
 
دکتر اکبر یک جهانگرد واقعیست او توانست دور دنیا را در یک هفته طی کند و از این نظر رکورددار است .او سفیر حسن نیت سازمان ملل است.
'''مهدیدکتر گرمزیاناکبر''':<br />
 
او را شاید بتوان بهترین فوتبالیست تاریخ نامید.کسی که بارهای بار پیشنهاد های میلیاردی real marid وbarcelona را به خاطر عشق به وطن و تیم میلاد خیرآباد رد کرد-خیلی ها او را سر تر از مارادونا و پله میدانند و او را سلطان دریبل و تکنیک مینامند.مهدی هم اکنون با زدن 10 گل در 500 بازی آقای گل است.
دکتر اکبر یک جهانگرد واقعیست او توانست دور دنیا را در یک هفته طی کند و از این نظر رکورددار است .او سفیر حسن نیت سازمان ملل است. <br />
البته نباید از خدمات '''دکتر امین''' غافل شد. او اولین انسانی است که به کره ماه سفر کرد و حتی عده ای معتقدند که این '''دکتر امین''' بود که '''E:MC2''' را کشف کرد ولی '''آلبرت اینشتین''' با رندی تمام این فرمول را به نام خود کرد
 
'''مهدی گرمزیان'''<br />
او را شاید بتوان بهترین فوتبالیست تاریخ نامید.کسی که بارهای بار پیشنهاد های میلیاردی real marid وbarcelona را به خاطر عشق به وطن و تیم میلاد خیرآباد رد کرد-خیلی ها او را سر تر از مارادونا و پله میدانند و او را سلطان دریبل و تکنیک مینامند.مهدی هم اکنون با زدن 10 گل در 500 بازی آقای گل است.<br />
'''دکتر اکبرامین''':<br />
البته نباید از خدمات '''دکتر امین''' غافل شد. او اولین انسانی است که به کره ماه سفر کرد و حتی عده ای معتقدند که این '''دکتر امین''' بود که '''E:MC2''' را کشف کرد ولی '''آلبرت اینشتین''' با رندی تمام این فرمول را به نام خود کرد
 
== جستارهای وابسته ==
* [[فهرست روستاهای شهرستان بهبهان]]
کاربر ناشناس