تفاوت میان نسخه‌های «خیرآباد گهر»

'''مهدی گرمزیان'''<br />
او را شاید بتوان بهترین فوتبالیست تاریخ نامید.کسی که بارهای بار پیشنهاد های میلیاردی real marid وbarcelona را به خاطر عشق به وطن و تیم میلاد خیرآباد رد کرد-خیلی ها او را سر تر از مارادونا و پله میدانند و او را سلطان دریبل و تکنیک مینامند.مهدی هم اکنون با زدن 10 گل در 500 بازی آقای گل است.<br />
'''دکتر امین'''<br />
البته نباید از خدمات '''دکتر امین''' غافل شد. او اولین انسانی است که به کره ماه سفر کرد و حتی عده ای معتقدند که این '''دکتر امین''' بود که '''E:MC2''' را کشف کرد ولی '''آلبرت اینشتین''' با رندی تمام این فرمول را به نام خود کرد
کاربر ناشناس