تفاوت میان نسخه‌های «بخش بازفت»

منطقه بازفت شامل دو بخش بازفت بالا و بازفت پایین میباشد.
 
بازفت بالا در همجواری مرز [[استان خوزستان]] واقع گردیده است. در این قسمت اکثراکثرطوایف طوایف موری و شیخ رباط ،موری و و کیارسی وسهید و از جمله غریب گرهاوعیدی وندها(درهقند کندی)عبدهعلی وندها،محمدوندهاساکنساکن میباشند.
این منطقه دارای جاذبه های گردشگری وتوریستی است
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس