تفاوت میان نسخه‌های «امردادگان»

بدون خلاصه ویرایش
در گذشته در این روز جشنی با آیین های خاص برگزار می شده است که اطلاعاتی از آن در دست نیست و امروزه فراموش شده است.
 
امرداد [[فرشته]] جاودانگی و بی مرگی است، در عالم جسمانی نگهبانی از نباتات و روییدنی ها با اوست.
 
می دانیم که نیاکانمان در دوران باستان، هر روز را که با نام ماه یکی می شد آن روز را جشن می گرفتند.بنا براین سوای جشنهای ملی و فراملی ِ نوروز، سده، یلدا و چند جشن دیگر، 12 جشن ماهانه بود که در 12 ماه سال برگزار می شد. یکی از این جشن های دوازده گانه، جشن امردادگان بود که در روز هفتم امرداد ماه برگزار می گردید.
 
بیرونی، ابوریحان، آثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران، 1366.
 
http://www.rouznamak.blogfa.com/post-115.aspx دکتر احمد پناهنده
کاربر گمنام