تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرهای مولداوی»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Gagauzia > گاگائوزیا
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Gagauzia > گاگائوزیا)
|align=right | ۱۰. || [[Dubăsari]] || align=right | <small>N/A</small> || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | ۳۵٬۸۰۶ || align=right | ۲۳٬۶۵۰ || align=right | ۲۳٬۶۵۰ || [[ترنسنیستریا]]
|----
|align=right | ۱۱. || [[Comrat]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۲۵٬۸۲۲ || align=right |۲۳٬۳۲۷ || align=right | ۲۳٬۳۲۷ || [[Gagauziaگاگائوزیا]]
|----
|align=right | ۱۲. || [[Ceadâr-Lunga]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۲۳٬۱۶۱ || align=right |۱۹٬۴۰۱ || align=right |۱۹٬۴۰۱ || [[Gagauziaگاگائوزیا]]
|----
|align=right | ۱۳. || [[Străşeni]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۲۰٬۱۱۹ || align=right |۱۸٬۳۲۰ || align=right |۱۹٬۰۹۰ || [[Străşeni district]]
|align=right | ۱۶. || [[Edineţ]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۹٬۵۸۶ || align=right |۱۵٬۶۲۴ || align=right |۱۷٬۲۹۲ || [[Edineţ district]]
|----
|align=right | ۱۷. || [[Vulcăneşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۸٬۲۳۰ || align=right |۱۵٬۴۶۲ || align=right |۱۵٬۷۲۹ || [[Gagauziaگاگائوزیا]]
|----
|align=right | ۱۸. || [[Durleşti]] || align=right | || align=right | || align=right | || align=right | || align=right |۱۷٬۸۰۷ || align=right |۱۵٬۳۹۴ || align=right |۱۵٬۳۹۴ || [[کیشینف]]
۴۶۶٬۰۴۱

ویرایش