پدافند هوایی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۲۶ میان‌ویکی)
{{پانویس}}
 
== منابع ==
[http://www.shana.ir/105374-fa.html پدافند غیرعامل در صنعت نفت یک ضرورت است]{{سخ}}
 
[http://www.air-mag.blogsky.com/?PostID=771 پدافند غیرعامل چیست؟]{{سخ}}
* [http://www.hayatshana.ir/?lang=105374-fa&page=showbody_news&row_id=5582.html پدافند غیرعامل پایدارترین روش دفاعی در مقابلصنعت نفت تهدیداتیک دشمنضرورت است]{{سخ}}
* [http://www.shanaair-mag.irblogsky.com/105374-fa.html?PostID=771 پدافند غیرعامل در صنعت نفت یک ضرورت استچیست؟]{{سخ}}
* [http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=5582 پدافند غیرعامل پایدارترین روش دفاعی در مقابل تهدیدات دشمن است]{{سخ}}
 
==منابع==