باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
۲- ناوبری اینرسی
این شکل از ناوبری مبتنی بر اینرسی است، به این معنی که شتاب و چرخش و میدان مغناطیسی سیستم به ترتیب توسط سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکپ و مگنتومتر حس شده و سپس با انجام یک سری عملیت ریاضی و فیلترینگ، میزان چرخش و در مدل های پیشرفته تر میزان تغییر موقعیت محاسبه می شود. این سیستم در اندازه گیری میزان چرخش دقت مناسبی دارد و مورد استفاده قرار میگیرد اما در اندازه گیری میزان تغییر مکان اگر از سنسورهای با دقت بسیار بالا استفاده نشود، خروجی خطاهایی دارد که لازم است در بازه های زمانی چند دقیقه ای با سیستم دیگری تطابق داده شود و خطای آن گرفته شود.
در کاربردهای تجاری معمولا از سنسورهایی استفاده می شود که با تکنولوژی MEMS ساخته شده اند اما در کاربردهای حساس و نظامی سنسورهای دیگری مانند FOG استفاده می شود که دارای دقت و قیمت بسیار بالا هستند.
از گذشته قطب نماها کاربرد وسیعی در کشتی ها داشته اند که دقت پایین و امکان بروز خطاهای زیاد از نکات منفی آن ها هستند. در سیستم ناوبری مبتنی بر اینرسی اطلاعات قطب نما با ژایروسکپ ترکیب میشود و مقداری از خطای آن را رفع میکند. همچنین انجام عملیات کالیبراسیون نیز میتواد تاثیر فراوانی بر رفع خطای قطب نماهای دیجیتال داشته باشد.
{{خرد}}
۵

ویرایش