سیگنال گسسته: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
#گسسته‌سازی [[Image:Sampled.signal.svg|thumb|سیگنال نمونه‌برداری شده. گسسته]]
[[Image:Digital.signal.svg|thumb|سیگنال دیجیتال]]
سيگنالهايی كه به ازا تمامی مقادير درمحور زمان رفتار پيوسته ای ندارند در واقع ‫تنها از حيث زمان محدوديت دارند. ولی‫ از حيث مقدار ‫محدوديتی ندارند. ‫حالت خاصی از این سیگنال، [[سیگنال دیجیتال]] است که در [[کامپیوتر]] با این نوع سیگنال سر و کار داریم. در غالب موارد تمایز این دو نوع سیگنال چندان اهمیتی ندارد، چرا که هر دو عمدتاً سیگنال گسسته را بحث می‌کنند <ref> Discrete Time Signal Processing, A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, J.R. Buck, 2nd Edition, Prentice Hall, ISBN: 0-13-754920-2, 1998. </ref> . برخلاف اين سيگنالها [[سیگنال ‫پیوسته]] نيز وجود دارد. سیگنال گسسته معمولاً از ‫نمونه‌برداری از یک [[سیگنال ‫پیوسته]] حاصل می‌شود.
 
==‫نمونه‌برداری==
{{نوشتار اصلی|‫نمونه‌برداری (پردازش سیگنال)}}
[[تصویر:C D Block.PNG|thumb|300px|دیاگرام تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
‫می‌توان ‫نمونه‌برداری را مهم‌ترین مبحث در پردازش سیگنالهای گسسته نامید. در تئوری پردازش سیگنال گسسته اثبات می‌گردد که حداقل [[فرکانس]] ‫نمونه‌برداری می‌بایست دو برابر [[پهنای باند]] فرکانسی سیگنال نمونه‌برداری شده باشد تا بتوان سیگنال پیوسته را از سیگنال نمونه‌برداری شده بازسازی نمود.
 
===تحلیل سیگنال نمونه‌برداری شده در حوزه زمان و فرکانس===
[[تصویر:WIT DTS.PNG|thumb|400px|تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
[[تصویر:Discretization.PNG|thumb|800px|تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
‫می‌توان گسسته‌سازی یک سیگنال پیوسته را بطور ذهنی به دو مرحله تقسیم کرد:
#تبدیل سیگنال پیوسته به یک سیگنال پیوسته ولی نمونه برداری شده
#گسسته‌سازی سیگنال نمونه‌برداری شده.
‫در شکل، سیگنال در مراحل مختلف نمایش داده شده است. ابتدا سیگنالی پیوسته <math> x_c(t) </math> که ورودی سیستم است نمایش داده شده است. سپس این سیگنال در سیگنال <math>s(t)</math> ضرب می‌شود.سیگنال <math>s(t)</math> به صورت زیر تعریف می‌شود:
 
<math>s(t)=\delta(t-nT)</math>
 
‫که T [[پریود]] نمونه‌برداری، n عددی [[اعداد طبیعی|طبیعی]] ‫و <math> \delta</math> [[تابع دلتای دیراک]] است. حاصل <math>x_s(t)</math> سیگنالی است پیوسته، ولی نمونه‌برداری شده.
 
==‫پیوند به بیرون==