باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{| align="center" cellpadding="2" border="2"
|-
| width="30%" align="center" | پادشاهپادشاهان پیشین:{{سخ}}'''[[خشایارشای دوم]]'''
| width="40%" align="center" style="background: #00BB33DE3163; color: white;" |'''خشایارشای دوم'''{{سخ}}'''سغدیانوس'''{{سخمیخی هخ|A}}شاهنشاه{{میخی هخامنشیهخ|RA}}{{میخی هخ|TA}}{{میخی هخ|XA}}{{میخی هخ|SHA}}{{میخی هخ|SSA}}'''{{سخ}}زمان'''[[فهرست حکمرانیشاهان ایران|شاهنشاه ایران]]'''
۴۲۴ تا ۴۲۳ پیش از میلاد.
| width="30%" align="center" | جانشین:{{سخ}}'''[[داریوش دوم]]'''