باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف سریع
{{حذف سریع}}
'''تاکتیک''' علم اداره ی نیروها در صحنه است. و سومین سطح از سطوح چهارگانه مدیریتی محسوب می گردد.
۶٬۲۲۶

ویرایش