باز کردن منو اصلی

تغییرات

۶۱۲ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
ابرابزار
{{Infobox Bone |
آرواره یا فک عضوی از [[بدن]] می‌باشد که وظیفه جویدن غذا را بر عهده دارد . مجموع دو [[استخوان]] فک بالا (ماگزیلا ) و فک پایین ( مندیبل) .
Name = Mandible |
Latin = mandibula |
GraySubject = ۴۴ |
GrayPage = ۱۷۲ |
Image = Gray176.png |
Caption = Mandible. Lateral surface. Side view |
Image2 = Gray177.png |
Caption2 = Mandible. Medial surface. Side view |
Precursor = 1st [[branchial arch]]<ref>{{EmbryologyUNC|hednk|۰۲۳}}</ref> |
Origins = |
Insertions = |
Articulations = |
MeshName = Mandible |
MeshNumber = |}}
 
'''آرواره''' یا '''فک''' عضویانسان بخشی از [[بدندهان]] می‌باشد که وظیفه جویدن غذا را بر عهده دارد . مجموع دو [[استخوان]] فک بالا (ماگزیلا ) و فک پایین ( مندیبل) .
(از: آر، مخفف آره، حفره ٔ [[دندان]] + واره، جای ) هر یک از دو قطعه استخوان که دندانهای فوقانی و تحتانی بر آن جای دارد.
 
لغت آواره در فارسی (از: آر، مخفف آره، حفره ٔحفرهٔ [[دندان]] + واره، جای ) هر یک از دو قطعه استخوان که دندانهای فوقانی و تحتانی بر آن جای دارد.
 
== منابع ==