تفاوت میان نسخه‌های «استخوان‌های متاتارسال»

'''متاتارس''' {{انگلیسی|Metatarsus}} به استخوان‌های کف پا که در هر پا پنج عدد هستند گفته می‌شود.
== آناتومی ==
در کف پا جلوتر از استخوان های [[تارس]] ([[کوبوئید]]، [[ناویکولار]] و استخوانهای [[کونیفرم]]) پنج استخوان بلند قرار دارند که به آنها متاتارس می‌گویند و در واقع کف پا را می‌سازند.
 
جلوتر از متاتارس ها انگشتان پا قرار دارند که هر کدام از آنها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد) .متاتارس‌ها قبل از انگشتان پا قرار دارند. مفاصل بین استخوان های تارس و متاتارس را مفاصل تارسومتاتارس {{انگلیسی|Tarsometatarsal joints}} می‌گویند. مفاصل بین متاتارس‌ها و بند اول انگشتان پا را مفاصل متانارسوفالانژیال {{انگلیسی|Metatarsophalangeal joints}} می‌گویند.
 
متاتارسها به ترتیب از انگشت شست نامگذاری میشوند مثلاً خارجی ترین متاتارس (متصل به انگشت کوچک) متاتارس پنجم نامیده میشود.
 
== جستارهای وابسته ==
[[کف پا]]