تفاوت میان نسخه‌های «واریک‌شر»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ سال پیش
جز
4nn1l2 صفحهٔ وارویک‌شایر را به وارویک‌شر منتقل کرد: http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Behaafarid&oldid=10221668#.D8.B4.D8.B1_.DB.8C.D8.A7_.D8.B4.D8...
(انتقال میان ویکی به ویکی داده)
جز (4nn1l2 صفحهٔ وارویک‌شایر را به وارویک‌شر منتقل کرد: http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Behaafarid&oldid=10221668#.D8.B4.D8.B1_.DB.8C.D8.A7_.D8.B4.D8...)