تفاوت میان نسخه‌های «سامانه غیرخطی»

بدون خلاصه ویرایش
(ویرایش زیاد نخستین بند برای خوانایی بیشتر)
{{ادغام|رفتارهای غیر خطی}}
در ریاضیات، '''سیستم غیرخطی''' {{انگلیسی|Nonlinear system}} به [[سیستم|سیستمی]] گفته می‌شود که از [[اصل برهم‌نهی]] پیروی نکند یا به زبان دیگر، خروجی یا پاسخ آن متناسب با ورودی نباشد؛ در حالی که یک سیستم خطی این شرایط را برآورده می‌کند. به بیان دیگر، یک سیستم غیرخطی در جایی تعریف می‌شود که متغیر(ها) را نتوان به شکل ترکیبی خطی از اجزای مستقل نوشت. یک سیستم ناهمگن، که با وجود تابعی از [[متغیر مستقل|متغیرهای مستقل]] خطی تلقی می‌شود، مطابق شرایط تعریف شده غیرخطی است، اما چنین سیستمی معمولاً در کنار سیستم‌های خطی مطالعه می‌شود، زیرا که می‌توان آن‌ها را در یک سیستم خطی با چندین متغیر قرار داد.