تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۳۹ میان‌ویکی)
 
== مرحلهٔ آغاز ==
بخش کوچک‌تر ریبوزوم در مجاورت کدون اغاز به mRNA(ار ان ای پیام رسان) متصل میشود.سپس بخش بزرگتر ریبوزوم به بخش کوچک می پیوندد و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل میشود..
بخش کوچک‌تر رناتن‌ در مجاورت رمز آغاز به آران‌ای پیام‌رسان متصل می‌شوند (آران‌ای‌های پیام‌رسان ساخته‌شده در هستهٔ یاخته قبلا به درون‌یاخته وارد شده‌اند). [[آران‌ای جابجایی]] وظیفهٔ حمل اسیدهای آمینهٔ آزاد در درون‌یاخته را به رناتن‌ها دارد. رناتن با توجه به رمز آغازین آران‌ای پیام‌رسان، آران‌ای جابجایی مناسب را به آن متصل می‌کند. قانون تطبیق رمز آران‌ای پیام‌رسان و پادرمز آران‌ای جابجایی در قوانین [[ژنتیک|ژنتیکی]] کشف شده‌است.
 
بعد از مکمل شدن رمز و پادرمز بخش بزرگ‌تر رناتن به بخش کوچک‌تر می‌پیوندد و ساختار رناتن برای رمزخوانی کامل می‌شود.
 
== مرحلهٔ ادامه ==
کاربر ناشناس