تفاوت میان نسخه‌های «پیشاهنگی»

۳٬۸۰۳ بایت حذف‌شده ،  ۶ سال پیش
به نسخهٔ 10226246 ویرایش Achaemenes واگردانده شد: ویکی پدیا با نشریه وزارت کشور اشتباه گرفته شده. (توینکل)
(به نسخهٔ 10226246 ویرایش Achaemenes واگردانده شد: ویکی پدیا با نشریه وزارت کشور اشتباه گرفته شده. (توینکل))
|image=Pishahang.jpg
|name=پیش آهنگی
|country=جمهوری اسلامی ایران{{سخ}}
|f-date=1384۱۳۰۴ شمسی
|founder=احمد امین‌زاده}}
|موسس جدید=محسن زنجانی}}
'''پیش آهنگی در ایران''' تحت عنوان سازمان ملی پیشپیشر آهنگی ایران در زمان قبل از انقلاب در ایران فعالیت‌های زیادی داشت .اما بعد از انقلاب فعالیت‌های آن مدتی متوقف شد تا این که در سال 1364۱۳۸۴ بهاین وسیلهسازمان مجلستحت شورایعنوان اسلامیسازمان باپیش 52%آهنگی نوین ایران رایمجددا به انحلالریاست پورمهر سازمانمحسن ملیزنجانی پیششروع آهنگیبه ایران،اینفعالیت سازمانکرد منحلودر گردید.<brوزارت />کشور به صورت رسمی ثبت شد.{{مدرک}}
در سال ۱۳۸۴ پیش آهنگی تحت عنوان سازمان پیش آهنگی ایران به ریاست پورمهر محسن زنجانی شروع به فعالیت کرد ودر وزارت کشور به صورت رسمی ثبت شد.<ref پ="پروانه تاسیس سازمان های غیر دولتی">[http://www.pishahangi.org متن پیوند]، ثبت شده در وزارت کشور.</ref>{{مدرک}}<br />
==انحلال سازمان ملی پیش آهنگی در ایران==
قانون انحلال سازمان پیشاهنگی کشور
‌ماده واحده - به منظور کمک به تحقق اهداف تربیتی و تعلیماتی جمهوری اسلامی ایران و استفاده متناسب از امکانات و تجهیزات موجود از تاریخ‌تصویب این قانون سازمان پیشاهنگی کشور منحل و امکانات و تجهیزات آن کلاً در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده می‌شود تا در جهت‌فعالیتهای امور تربیتی به کار گیرد.
‌تبصره 1 - وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیر منقول سازمان مذکور‌صورت‌برداری کند و آنها را در اختیار بگیرد و یک نسخه از فهرست تفکیکی آنها را به منظور ثبت دفاتر مربوطه در ظرف همین مدت به وزارت امور‌اقتصاد و دارایی ارسال دارد و همزمان یک نسخه دیگر را برای اطلاع به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی بفرستد.
‌تبصره 2 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی سازمان مذکور مصوب در قانون بودجه کشور به وزارت آموزش و پرورش انتقال می‌یابد.
‌تبصره 3 - وزارت آموزش و پرورش به منظور تعیین تکلیف کارکنان این سازمان هیأتی را معین خواهد کرد تا ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این‌قانون با توجه به سوابق کارکنان مذکور و با رعایت مقررات استخدامی و با هماهنگی سازمان امور اداری استخدامی محل خدمت آنها را تعیین نماید.
‌تبصره 4 - جهت تقویت بنیه تربیتی و پرورشی جوانان و نوجوانان سازمانی با مسئولیت معاونت پرورشی به نام سازمان جوانان و نوجوانان‌تشکیل می‌شود.
‌تبصره 5 - وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه امور تربیتی و سازمان جوانان و نوجوانان را‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 28/6/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
تاریخ تصویب : 1364/06/24 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
‫نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید
تعداد
ماده : 1 تبصره : 5
شناسنامه
تاریخ امضا : 1364/07/01 تاریخ انتشار : 1364/07/18 تاریخ تایید : 1364/06/28 شماره پرونده : 2/841 روزنامه : 11830
ادوار
دوره : 2 شماره جلد : 1 شماره صفحه : 190
سالانه
شماره چاپ : 1364 شماره صفحه : 395
 
== جستارهای وابسته ==