تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت و رسانایی الکتریکی»

 
==عایق==
اجسامی که نمی‌توانند جریان الکتریسیته را بدون اتلاف زیاد (با مقاومت الکتریکی کم) از خود عبور دهند، رسانای الکتریسته خوانده می‌شوند.
 
 
== اهمیت اجسام رسانا ==
کاربر ناشناس