باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|زبان=[[عربی]]
|نوع_رسانه=کتاب چاپی
|برگرداننده =[[حسین خدیو جم]]
|نویسنده=[[طه حسین]]
|صفحه=۵۲۰