تفاوت میان نسخه‌های «سرکار استوار (پروانه)»

صفحه‌ای جدید حاوی «{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی| name =پروانه دوشیزه ماهی | status = | image = AbrotaGanga219_1.jpg | image...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی| name =پروانه دوشیزه ماهی | status = | image = AbrotaGanga219_1.jpg | image...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)