معادله پیوستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏شکل دیفرانسیلی: دیورژانس بدون نقطه می‌شود گرادیان
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏شکل دیفرانسیلی: دیورژانس بدون نقطه می‌شود گرادیان)
 
که در آن
* {{چر}}∇.{{چر}} نمایانگر [[دیورژانس]]
* ''t'' نشانگر زمان
* ''σ'' نماد تولید q در واحد حجم در واحد زمان (اگر کوچکتر از صفر باشد نقش چاهک و اگر بزرگتر از صفر باشد نقش چشمه را بازی می‌کند)