تفاوت میان نسخه‌های «مفلس کیمیافروش»

بدون خلاصه ویرایش
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/351965 معرفی مفلس کیمیافروش|پایگاه مجلات تخصصی نور]
* [http://www.ensani.ir/fa/content/259024/default.aspx از میراث ادب فارسی (نقد مفلس کیمیا فروش)|سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]
* [http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1528733 کتاب مفلس کیمیافروش، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ چهارم، ۱۳۸۹|سایت خانۀ کتاب]
 
 
== پیوند به بیرون ==