تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

== فرزندان ==
{|class="wikitable"
|- style="background:#ccc;"
! |ردیف!! style="width:25%;"|نام!! style="width:25%;font-size:80%"|تولد/مرگ !! style="width:20%" |نام مادر!! style="width:30%;"|یادداشت‌ها
|-
| ۱ || [[مهدعلیا|ملک جهان مهدعلیا]] ||۱۲۲۰- ۶ ربیع‌الآخر ۱۲۹۰|| بیگم جان (دختر فتحعلی شاه) || همسر [[محمدشاه قاجار]] و مادر [[عزت‏الدوله]] و [[ناصرالدین‏شاه]]
!ردیف
!نام
!تولد/وفات
!نام مادر
!یادداشت‏ها
|-
| ۱ || [[مهدعلیا|ملک جهان مهدعلیا]] ||۱۲۲۰-۶ ربیع‌الآخر ۱۲۹۰|| بیگم جان (دختر فتحعلی شاه) || همسر [[محمدشاه قاجار]] و مادر [[عزت‏الدوله]] و [[ناصرالدین‏شاه]]
|-
| ۲ || [[امیرعیسی‏خان اعتمادالدوله]] ||؟-۱۲۷۸|| || حاکم اصفهان، یزد و گیلان، جد خاندان امیرسلیمانی<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۵۳۸.</ref>