تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

| ۱ || [[مهدعلیا|ملک جهان مهدعلیا]] ||۱۲۲۰- ۶ ربیع‌الآخر ۱۲۹۰|| بیگم جان || همسر [[محمدشاه قاجار]] و مادر [[عزت‏الدوله]] و [[ناصرالدین‏شاه]]
|-
| ۲ || [[امیرعیسی‏خان اعتمادالدوله]] ||؟-۱۲۷۸|| || حاکم اصفهان، یزد و گیلان، جد خاندانخاندان‏های امیرسلیمانی و اعتمادی قاجار<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۵۳۸.</ref>
|-
| ۳ || [[امیراصلان‏خان مجدالدوله]] ||؟-صفر ۱۲۸۸|| || حاکم زنجان و گیلان و داماد [[فتحعلی شاه]]، جد خاندان‏های امیراصلانی و دادور<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۴۹۶.</ref>