تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

{{پانویس}}
* {{یادکرد |کتاب= شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری(جلد ۳)| نویسنده= بامداد، مهدی| ناشر= زوار| چاپ= اوّل| شهر=تهران | سال= ۱۳۴۷| شابک=}}
* اعتمادالسلطنه. ''چهل سال تاریخ ایران''. انتشارات اساطیر
 
[[رده:قاجاریان]]