ضرب‌کننده دودویی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ar, de, en, fr, id, ja, ko, nn, zh)
بدون خلاصۀ ویرایش
ضرب کننده دودوییباینری یک [[مدار الکترونیکی]] است که در سامانه‌های [[الکترونیک دیجیتال]] مانند [[کامپیوتر]] واستفاده ماشینمی حساب،شود برایکه ضرببتوان دو عدد دودوییباینری استفادهرا ضرب می‌شودنمود. این مدار بهاز وسیلهمدار [[جمع‌کننده]] درستساخته می‌شود.
شیوه های متفاوتی برای ساخت یک ضرب کننده بیناری در معماری کامپیوتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بیشتر شیوه ها متشکل از محاسبه جزئی و بعد جمع محاسبات با هم صورت می گیرد. این فرایند مشابه ان متدی است که به بچه های دبستانی برای ضرب اعداد بر مبنای ۱۰ گفته می شود ولی در اینجا تغییر پیدا کرده به اعداد بر پایه ۲.([[دستگاه_اعداد_دودویی]])
 
== منابع ==
کاربر ناشناس