پیشوا (آلمان نازی): تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
'''پیشوا''' لقب است و معادل آن در همه زبان هازبان‌ها به معدودی از راهبران سیاسی گفته میشودمی‌شود که با افزار "«زور"» حکومت میکنندمی‌کنند (میکرده اندمی‌کرده‌اند)، از جمله: [[آدولف هیتلر]]، [[بنیتو موسولینی]]، [[استالین]]، [[فرانکو]]، [[کیم ایل سونگ]]. امروزه از این کلمه در رابطه با تعریف صفت [[شخصیت پرستیشخصیت‌پرستی]] نیز استفاده میشودمی‌شود.
 
== در فارسی ==
در فارسی معنی پیشوا نرم ترنرم‌تر از زبان هایزبان‌های دیگر تعریف شده. است؛ از این جمله میتوانمی‌توان از قائد، مقتدی، سرآهنگ، سرهنگ، بزرگ گروه،گروه و راهنمای جماعت نام برد.
 
== منابع ==
۱۹۹٬۹۲۸

ویرایش