باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''تاکتیک''' علم اداره ی نیروها در صحنه است.
 
و سومین سطح از سطوح چهارگانه مدیریتی محسوب می گردد.
 
تمدن غرب در ادبیات سیاسی خود، مدیریت را در چهار سطح لایه بندی می کند:
 
- سطح استراتژیکی Strategical Level
۱۲٬۱۵۷

ویرایش