تفاوت میان نسخه‌های «میرزا ابراهیم بوذری»

برچسب بدون منبع
(صفحهٔ جدید: ابراهيم بوذري 1365 – 1274 · شاگرد ابوالحسن خان اقبال آذر (اقبال السلطان) و سيّد حسن طاهرزاده. ...)
 
(برچسب بدون منبع)
{{منبع}}
 
ابراهيم بوذري
1365 – 1274
۱۲٬۱۵۷

ویرایش