تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

بدون خلاصه ویرایش
 
در ایران نیز [[ماهی شناسی]] سابقه‌ای نزدیک به یکصد سال دارد و از بانیان علوم [[ماهی شناسی]] و [[شیلاتی]] کشور می‌توان به شادروان مهندس [[احمد بریمانی]]، شادروان دکتر [[اسماعیل رستمی]] و شادروان مهندس [[فرهاد فریدپاک]] به همراه شادروان دکتر [[امین کیوان]]، استادان بنیانگذار و پیشکسوت [[علوم]] [[شیلات]] [[ایران]]، نام برد که در گسترة [[علوم]] و فنون [[شیلاتی]]، تألیفات با ارزشی در نیم قرن اخیر، در داخل و خارج از [[ایران]]، از خود برجای گذاشته‌اند.
از جمله پژوهشگران و محققان معاصر صاحب تالیفات علمی در زمینه [[ماهی شناسی]] و مطالعه [[ماهیان]] می‌توان از دکتر [[محمدرضا احمدی]]، مهندس [[ابوالقاسم شریعتی]]، مهندس سعادتی، [[دکتر غلامحسین وثوقی]]، دکتر [[حسین عمادی]]، [[دکتر [[مسعود هدایتی فرد]]، [[دکتر بزدان کیوانی]]، دکتر [[برایان کد]][http://www.briancoad.com/main.asp] و دکتر اصغر عبدلی را نام برد که در راستای علم [[ماهی‌شناسی]]، آثار قابل توجهی منتشر نموده‌اند.
 
== جستار وابسته ==
[۱] وثوقی، غ. ح. و ب.، مستجیر، ۱۳۷۱. [[ماهیان]] [[آب شیرین]]، چاپ اول، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۳۱۷ص.
 
[۲] [[هدایتیهدایتی‌فرد]] فرد،، مسعود، ۱۳۸۶، [[ماهی شناسی کاربردی]]، انتشارات علمی [[دانشگاه آزاد اسلامی]]، ۲۲۶ صفحه. ISBN ۹۶۴-۴۵۰-۴۰۴-۶،
 
[۳] بریمانی،[[بریمانی]]، ا. ، ۱۳۵۲. [[ماهی‌شناسی]] و [[شیلات]]، انتشارات [[دانشگاه تهران]] و [[دانشگاه ارومیه]](۱۳۵۶).
[۴] رستمی، ا. ، ۱۳۲۴. [[ماهیان]] [[آب شیرین]] حوزة دریای خزر و حفاظت از [[ذخایر]] آنها، نشریه [[دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران]]، مرداد _ آبان [[۱۳۲۴]]، ص: ۱۱۱ الی ۱۷۵، تهران.
 
[۵] احمدی، م. ر. ،محمدرضا، ۱۳۶۹. تکنیک ایزوالکتروفوکوسینگ Isoelectrofocousing و کاربرد آن در تشخیص‌های گونه‌ای، کنفرانس ملی بهره برداری مناسب از ذخایر آبزیان [[دریای مازندران]]، (۱۷ تا ۱۹ مهر)، بابلسر.
 
[۶] ریدل، د. ، ۱۹۷۴. [[ماهی]] و [[ماهیگیری]]، ترجمة: غ. ح. وثوقی، م. ر. احمدی، ۱۳۶۵، [[انتشارات مرکز نشر دانشگاهی]]، تهران، ۲۹۱ص.
[۸] کازانچیف، ا. ن. ، ۱۹۸۱. [[ماهیان]] دریای خزر و حوزة آبریز آن، مترجم: ا. شریعتی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، انتشارات نقش مهر، تهران. ۲۱۴ص.
 
[۹] [[کیوان]]، ا؛امین؛ ۱۳۸۲. [[ماهیان خاویاری]] [[ایران]]، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، [[تهران]]،۴۰۰ص.
 
[۱۰] عبدلی، ا. ، ۱۳۷۸. ماهیان آب‌های داخلی ایران، انتشارات [[موزة طبیعت و حیات وحش ایران]]، [[تهران]]، ۳۷۸ ص.
[۱۱] نادری جلودار، م.، عبدلی، ا. ، ۱۳۸۳. اطلس [[ماهیان]] حوزهٔ جنوبی دریای خزر، مؤسسة تحقیقات [[شیلات]] ایران، تهران، ۹۶ص.
 
[۱۲] هدایتی‌فرد،[[هدایتی‌فرد]]، م؛ یوسفیان، م.، م. ر.، احمدی، [[۱۳۷۶]]. ارایه الگویی جهت تشخیص رسیدگی جنسی [[تاسماهیان]] (Acipenseridae). اولین کنگرة [[جانورشناسی]] [[ایران]]، دانشکدة علوم [[دانشگاه تربیت معلم]]، ۲۶ و ۲۷ شهریور [[۱۳۷۶]]، [[تهران]].
 
[۱۳] بلگواد، ه، لوپنتین، [[۱۹۴۲]]، [[ماهیان]][[ خلیج فارس]]، مترجم: اعتماد، ا، مخیر، ب. ، ۱۳۶۹، چاپ دوم،، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۴۲۲ص.
 
[۱۴] هدایتی‌فرد،[[هدایتی‌فرد]]، م. ، ۱۳۷۴. بررسی بیولوژیک [[ماهی تون]] هوور(Thunnus tonggol) در سواحل جنوبی [[ایران]]، پایان‌نامهٔ [[کارشناسی]] [[مهندسی]] [[منابع طبیعی]] _ [[شیلات]]، (به راهنمایی: دکتر [[امین کیوان]])، ۱۰۷ ص.
 
[۱۵] [[کیوان]]، اامین. ، ۱۳۳۳. [[خاویار]] ([[ماهیان خاویاری]]، طرز تهیه انواع [[خاویار]]، بازرسی بهداشتی کالاهای [[گوشتی]] و [[خاویار]] [[تاسماهیان]])، شرکت سهامی طبع کتاب و [[ستاد ارتش]]، [[تهران]]، ۱۷۰ ص.
 
== پیوند به بیرون ==
۷۱

ویرایش