تفاوت میان نسخه‌های «آیین‌نامه بهداشت محیط»

بدون خلاصه ویرایش
هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخه 1371/4/24 شمسی (1992/7/15 میلادی) در اجرای بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی '''آیین‌نامه بهداشت محیط''' را به شرح زیر تصویب نموده است:<ref>http://www.ghavanin.net</ref>{{سر خط}}
'''ماده 1- تعاریف'''{{سر خط}}
''الف- بهداشت محیط'': بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه‌ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می‌گذارند.
''ب- آب اشامیدنی'': آب آشامیدنی، آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویی در کوتاه‌مدت یا درازمدت ایجاد نکند.
''پ- آلودگی آب آشامیدنی'': آلودگی آب آشامیدنی، عبارت است
 
 
۱۳۳

ویرایش