تفاوت میان نسخه‌های «ظلمت در نیمروز»

عنوان ترجمه [[فرانسوی]] این کتاب ''Le Zéro et l'Infini'' به معنای'' صفر و بی‌نهایت'' است که همانند ظلمت در نیمروز بازتاب کلنجار ادامه‌دار کوئستلر با رویارویی مفاهیم متضاد و [[دیالکتیک]] میان آن‌هاست. بیش از چهارصد هزار نسخه از این کتاب در [[فرانسه]] فروخته شد.
 
این کتاب چهارپنج بار به فارسی ترجمه شده‌است. بار نخست با عنوان «ظلمت و نیمروز» در سال ۱۳۳۱ توسط ناصرقلی نوذری، بار دوم توسط [[علی‌اصغر خبره‌زاده]] با نام «هیچ و همه»، بار سوم در سال ۱۳۶۱ توسط محمود ریاضی و علی اسلامی با نام «ظلمت در نیمروز»<ref>جلال آل احمد، ''سفر روس، '' تهران: فردوس، ۱۳۷۷، ISBN 964-5109-30-0، ص ۴۵ پانویس</ref> و، چهارمین بار دوباره با نام «ظلمت در نیمروز» در سال ۱۳۸۰ توسط [[اسدالله امرایی]] و بار پنجم [[مژده دقیقی]] این کتاب را باز هم با نام «ظلمت در نیمروز» ترجمه و [[نشر ماهی]] آن را در بهار ۱۳۹۲ منتشر کرد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس