تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه سیاسی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۷ سال پیش
جز
* [[پیتر کروپوتکین]]: یکی از متفکرین کلاسیک آنارشیست و مشهورترین نظریه پرداز آنارکوکمونیسم.
* [[جان لاک]]: مانند هابز وی به تشریح نظریه [[قرارداد اجتماعی]] بر پایه حقوق بنیادین شهروندان و قانون طبیعت دست زد. وی در اینجا با هابز تفاوت می یابد که معتقد است ارزش های اخلاقی در جامعه ماهیتی مستقل از قوای دولتی دارند و می گوید نقش و وظیفه دولت محدود به پاسداری از [[مالکیت خصوصی]] است. ایده های وی به شدت بر [[قانون اساسی]] [[ایالات متحده]] تاثیر گذار بوده اند.
* [[نیکولو ماکیاولی]]: وی اولین تحلیلگر نظام مند این بود که یک، چگونه رضایت مندی مردم نقش عمده ای در تشکیل یک دولت مطلوب خواهد داشت تا این که آن دولت بخواهد از راه طبیعی یا الهی به منصه ظهور برسد؛ دو، پیشگام در تعریف مفهوم ایدئولوژی در تعیین شناسایی ساختار دستوراتدستورها و قوانین.
* [[جیمز مدیسون]]: سیاستمدار امریکایی و یکی از همراهان جفرسون که به عنوان پدر قانون اساسی امریکا و پدر اعلامیه حقوق ایالات متحده شناخته می شود. به عنوان یک نظریه پرداز سیاست وی به [[تفکیک قوا]] معتقد بود و پیشنهاد دهنده راه کار هایی برای جلوگیری از بروز استبداد اکثریت و حفظ آزادی های فردی بود.
* [[هربرت مارکوزه]]: وی پدر چپ جدید نامیده می شود. یکی از اصلی ترین متفکرین [[مکتب فرانکفورت]] که به خاطر تلاش هایش در زمینه نشر آرای [[فروید]] و [[مارکس]] مشهور است. وی معتقد بود که نظارت اجتماعی نه تنها از طریق کنترل مستقیم قابل تحقق است بلکه می توان آن را از طریق دست کاری امیال مردم نیز انجام داد. کتاب وی، '''اروس و تمدن''' به شدت بر متفکرین دهه 1960 و جنبش های اجتماعی آن دوره تاثیر گذار بود.
۷۶

ویرایش