تفاوت میان نسخه‌های «مجاور (نظریه گراف)»

ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ)
(بدون تفاوت)
۸

ویرایش