تفاوت میان نسخه‌های «واکنش مایکلز–آربوزوف»

(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ)
 
* Enders, D.; von Berg, S.; Jandeleit, B. ''[[ اورگانیک سینتسیس|Organic Syntheses]]'', Coll. Vol. ۱۰, p. ۲۸9 (2004); Vol. ۷۸, p. ۱۶9 (2002). ([http://www.orgsyn.org/orgsyn/prep.asp?prep=v78p0169 Article])
{{پایان چپچین}}
 
[[رده:واکنش های جابجایی]]
[[رده:نام واکنش‌ها]]