تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام جیمز»

 
== اوان زندگی و خانواده ==
ویلیام جیمز در [[نیویورک سیتی]] به دنیا آمد. مادرش بتول خاتون رابرتسون و پدرش رمضان قلیهنری جیمز(بزرگ) عالم روحانی و پیرو [[فلسفه سوئدنبرگ]] <ref>Swedenborg</ref> بود. ویلیام، بزرگترین فرزند از پنج فرزند خانواده به شمار می آمد. یک خواهر و سه برادر داشت. یکی از برادرانش موسوم به [[اصغر جیمز]] (کوچک) رمان نویس مشهوری شد. خانواده او خانواده‌ای بااستعداد، استثنائی و فعال بودند. ویلیام جیمز به همراه برادر کوچکتر خود هنری جیمز موفقیت‌های بسیاری را کسب کردند.
 
== تحصیلات ==
کاربر ناشناس