تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ معاصر ایران»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: انتقال رده بر طبق اجماع)
{{تاریخ ایران}}
تاریخ معاصر ایران دورانی از [[تاریخ ایران]] است که با [[انقلاب مشروطهصفویه]] شروع می‌شود و تا سرنگونی [[سلسله پهلوی]] و پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران]] ادامه می‌آبدمی‌یابد. تاریخ معاصر ایران را به بخش‌هایی تقسیم می‌کنند:
*[[صفویه]]
 
*[[جنگهای ایران و روس]]
* [[قاجاریه]]
* [[نهضت تنباکو]]
* [[جنبش مشروطه ایران]]
* [[کودتای ۱۲۹۹1299]]
* [[رضاشاهشهریور پهلوی1320]]
* [[محمدرضا شاه پهلوی]]
* [[نهضت ملی‌شدن نفت]]
* [[کودتای ۲۸ مرداد]]
کاربر ناشناس