تفاوت میان نسخه‌های «مجاور (نظریه گراف)»

بدون خلاصه ویرایش
==خواص مجاورت در گراف==
[[Image:Octahedron graph.png|thumb|گراف هشت وجهی مجاور چرخه &nbsp;''C''<sub>4</sub> است]]
اگر همه‌ی رئوس گراف G مجاورداشته باشند، [[هم‌ریختییکریختی گراف|هم‌ریختیکریخت]] این گراف، گرافی مشابه گراف H خواهد بود و G را مجاوربه‌طور محلی H نامیده‌می‌شود و اگر همه رئوس در گراف G مجاور‌هایی داشته‌باشند که متعلق به گراف برخی از خانواده F باشد، G را به طور محلی F می‌نامند. به طور مثال در تصویر، گراف هشت وجهی نشان داده‌شده‌است، که مجاور هر راس همریخت، چرخه‌ای از چهار راس است. پس گراف هشت وجهی مجاور چرخه &nbsp;''C''<sub>4</sub> است.
 
 
۸

ویرایش