تفاوت میان نسخه‌های «مجاور (نظریه گراف)»

بدون خلاصه ویرایش
==خواص مجاورت در گراف==
[[Image:Octahedron graph.png|thumb|گراف هشت وجهی مجاور چرخه &nbsp;''C''<sub>4</sub> است]]
اگر همه‌ی رئوس گراف G مجاورداشته باشند، [[یکریختی گراف|یکریخت]] این گراف، گرافی مشابه گراف H خواهد بود و G را به‌طور محلی H نامیده‌می‌شودنامیده‌می‌شود، و اگر همه رئوس در گراف G مجاور‌هاییمجاور‌ داشته‌باشند که متعلق به گراف برخی از گراف‎های خانواده F باشد، G را به طور محلی F می‌نامند. به طور مثال در تصویر، گراف هشت وجهی نشان داده‌شده‌است، کههر راس مجاورمجاوری هردارد راسو همریخت،یکریخت چرخه‌ایاین ازگراف، [[گراف دوری]] چهار راس است. پس گراف هشت وجهی مجاوربه‌طور چرخهمحلی [[گراف دوری]] &nbsp;''C''<sub>4</sub> استنامیده‌می‌شود.
 
 
۸

ویرایش