تفاوت میان نسخه‌های «مؤسسه سینمایی گراسیموف»

صفحه‌ای جدید حاوی «{{Infobox university |name = موسسه سینمایی گراسیموف |native_name = {{به روسی|Всероссийский г...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{Infobox university |name = موسسه سینمایی گراسیموف |native_name = {{به روسی|Всероссийский г...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)