تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم پزشکی همدان»

جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
 
== روسای دانشگاه ==
نام رئیس دانشگاه تاریخ انتصاب شماره جلسه{{سخ}}
دکتر مصطفیرضا بیاتصفی (فوقآریان تخصص مغز و اعصاب) ۱۱۹/۲۷/۱۳۹۲۱۳۸۸{{سخ}}
دکترعبدالله فرهادی نسب ۲/۱۲/۸۴ ۵۷۸{{سخ}}
دکتر امیر قدیمی (دارای دکترای روانشناسی) ۳۰/۱۲/۹۱ ۵۷۸{{سخ}}
دکنردکترعارف مرتضی جهانگیریصالحی ۲۰/۸/۸۱{{سخ}}
دکتر عباس زمانیان ۹/۱۲/۷۹ ۴۷۶{{سخ}}
دکتر سیدحمید هاشمی ۱۶/۴/۷۷ ۴۲۲{{سخ}}
دکتر فرید ابوالحسنی شهرضا ۴/۵/۷۳ ۳۳۴{{سخ}}
[[دکتر احمد عامری]] ۱۴/۹/۶۸ ۲۰۵{{سخ}}
دکتر سلیمانی اصل ۱/۱۰/۶۶ ۱۳۵{{سخ}}
دکتر عباس معینی ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۶{{سخ}}
۱۳۶

ویرایش