زبان خلجی: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابهام زدایی افزوده شد)
:خطاب مادر به فرزند
{{شعر}}
{{ب|بالام! دؤشمن یسّل چکمیش وطنگه|قره‌دونقوز بیزوبیزه آلمیش کمینگه}}
{{ب|سعیدوم! محسنوم! حربه قاپالدیز|حمی‌دوم! هرمزوم! سنگر توتالدیز}}
{{ب|ایران تورپاقِه دؤشمنلر یئرِه دَق|وطن سَومَگلِه یورتِه هَرِِه دَق}}
{{ب|اگر سوقه کرشدو واردی چئیگه|چکم تَشقَر تئکم کانی کینئکه}}
{{پایان شعر}}
: خطاب فرزند به تفنگ
{{شعر}}
{{ب|تفنگوم چاتمه بسّر یئک الؤمه|قطاروم یئک تئزِلؤپ هیکلومه}}
کاربر ناشناس