تفاوت میان نسخه‌های «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)»

==نتایج اولیه==
===کل جمعیت===
[[پرونده:Diagram of Propulation of Iran.jpg|بندانگشتی|270px|چپ|جمعیت ایران طبق نتایج سرشماری های انجام شده، از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰]]
بر این اساس، جمعیت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن است. درصد عدم همکاری در نرم بین المللی در سرشماریها یک درصد است اما این میزان در این سرشماری ۵ در هزار بوده است.
پاسخگویان عمدتا زنان خانه دار بودند که حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه برای پاسخ به پرسشنامه وقت صرف کردند، رئیس ستاد سرشماری هر استان نیز، استاندار و در شهرستان ها فرماندار بود. مدت زمان انجام این سرشماری که از تاریخ ۲ تا ۲۴ آبان به طول انجامید ۲۴ روز بود که ۲۱ روز آن برای انجام سرشماری و سه روز آن برای سرشماری غایبین تمدید شد.