بایسیکل‌ران: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏داستان فیلم: اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +املا+مرتب+تمیز (۴،۶): + رده:فیلم‌های ایرانی)
(←‏داستان فیلم: اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
 
== داستان فیلم ==
نقره، زن «نسیم» -([[محرم پناهندهزینال‌زاده]]) تهیدستپناهندهٔ افغانافغانی‌ست درکه به [[ایرانپاکستان]] -پناه برده است. «نقره»، همسر او سخت بیمار و نیازمند عمل جراحی است. نسیمولی همسرشاو راهزینهٔ برغملازم مخالفتبرای درمان او دررا بیمارستانندارد. بستری می‌کند ووی برای تهیهتهیهٔ مخارج عمل به‌دنبال کار می‌رود ولی کافی نیست. مرد دورهدوره‌گردی گردی([[اسماعیل سلطانیان]]) که می‌داند نسیم در گذشته قهرمان دوچرخه سواریدوچرخه‌سواری بوده، به او پیشنهاد می‌کند در ازای پول دور میدان با دوچرخه به مدت یک هفته رکاب بزند. نسیمو شرطدر رابرابر، می‌پذیرد.هزینهٔ پسدرمان از چند روز محل نمایش به دلیل کم بودن فضا به محل جدیدی نزدیک سفارت شوروی که در آن زمان افغانستانزنش را اشغالدریافت کردهکند. بودنسیم انتقال می یابد که این حساسیت دیپلمات های شورویشرط را موجبمی‌پذیرد. می شود.
 
دلالان شهر بر سر برد و باخت وی شرط بندی می‌کنند. مردم در میدان گرد می آیند و نسیم خستگی ناپذیر شب و روز رکاب می‌زند تا سرانجام در پایان هفته، مرد دوره گرد با زنی کولی میدان را ترک می‌کند. نسیم که خبرنگاران دوره‌اش کرده‌اند، همچنان سوار دوچرخه رکاب می‌زند.
دلالان شهر بر سر برد و باخت وی شرط‌بندی می‌کنند و هرکدام با استخدام تیم پزشکی و دادن دارو به نسیم، سعی در تغییر نتیجه به سود خود دارند. در طول این هفت شبانه‌روز، مردم مختلفی به دیدن رکاب‌زدن او می‌آیند و فروشندگان دوره‌گرد آنجا کاسبی می‌کنند. رکاب زدن او در محلی نزدیک به یک دفتر کنسولگری، باعث تفسیرهای سیاسی هم می‌شود و افرادی سعی دارند با شیوه‌های مختلف او را از دوچرخه پایین بیندازند. در نهایت پس از اینکه مسابقه تمام شد و خبرنگاران نسیم را احاطه کرده بودند، او همچنان در حال رکاب زدن بود.
 
== جوایز ==
۲۰۰٬۵۳۷

ویرایش