تفاوت میان نسخه‌های «سرریز بافر»

جز
جای تابع strcpy می‌توان از strncpy و به جای تابع strcat می‌توان از strncat استفاده کرد که این توابع با بررسی حدود بافر مقصد باعث جلوگیری از وقوع سرریز بافر می‌شوند. همینطور تابع fgets هم برای ورودی و خروجی استاندارد مناسب است.
 
== مثال ==
کد زیر دارای یک اشکال است که باعث می‌شود سرریز بافر صورت پذیرد:
<source lang="C">