تفاوت میان نسخه‌های «پرواز شماره ۲۱۴ هواپیمایی آسیانا»

صفحه‌ای جدید حاوی «{{جعبه سوانح هواپیما |name = پرواز شماره ۲۱۴ هواپیمایی آسیانا |occurrence_type = ...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{جعبه سوانح هواپیما |name = پرواز شماره ۲۱۴ هواپیمایی آسیانا |occurrence_type = ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)